جمعه 26 مهر ماه 1398
   
وارد کردن اطلاعات مربوط به پیمانکاران
* = ضروري
1. نام شرکت
2. شماره ثبت شرکت
3. محل ثبت شرکت
4. تاريخ ثبت شرکت
5. نام و نام خانوادگي مدير عامل
6. نام و نام خانوادگي رئيس هيئت مديره
7. درجه رتبه بندي شرکت
8. موضوع فعاليت شرکت :
9. سوابق کاري شرکت
10. اسناد شرکت
11. روزنامه رسمي شرکت
12. سوابق فعاليت شرکت

كد تاييد :
   

ارسال فرم 

مناقضه و مزايدهجذب سرمايه گذاريپيرامون شهرپيوند ها
 

 

Copyright (c) 1398/07/26 www.imanshahr.ir
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا