*
*
*
*
ورود 
  سه شنبه 16 آذر ماه 1400  * ثبت اطلاعات پیمانکاران عضويت 

 

وارد کردن اطلاعات مربوط به پیمانکاران
* = ضروري
1. نام شرکت
2. شماره ثبت شرکت
3. محل ثبت شرکت
4. تاريخ ثبت شرکت
5. نام و نام خانوادگي مدير عامل
6. نام و نام خانوادگي رئيس هيئت مديره
7. درجه رتبه بندي شرکت
8. موضوع فعاليت شرکت :
9. سوابق کاري شرکت
10. اسناد شرکت
11. روزنامه رسمي شرکت
12. سوابق فعاليت شرکت

كد تاييد :
   

ارسال فرم 

Copyright (c) 1400/09/16 www.imanshahr.ir
*
Ariana Informatics Group
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا